ประวัติบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525
...........เพื่อผลิต เม็ดพลาสติก Recycle ชนิด PP และ PE
และบริษัท มงคลไพศาลโพลีพลาส จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544
.......... เพื่อผลิต และจำหน่ายสินค้าประเภท
.............- ตาข่ายพลาสติก ใช้สำหรับ ฟาร์มไก่ กุ้ง ปลา, กันนกในโรงงานอุตสาหกรรม
.............- พลาสติกคลุมดิน ใช้สำหรับป้องกันวัชพืช ทำให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตได้ดี รักษาความชุ่มชื้นในดิน
.............- ตาข่ายกรองแสง สำหรับลดความเข้มของแสง และลดความร้อนในเรือนเพาะชำ เรือนกล้วยไม้ ...............ไม้ดอก ไม้ประดับ และโรงเรือนทั่วไป
.............- มุ้งโอลีน สำหรับกันแมลงในโรงเรือนเพาะปลูก รองตากพืชผลการเกษตร ใช้ในฟาร์ม ปลา กุ้ง ไก่
.............- เทปน้ำหยด ควบคุมปริมาณน้ำให้พอเหมาะ โดยเฉพาะในพืชตระกูลแตง
.............- ตาข่ายกันกระแทก
.............- ตาข่ายถัก สำหรับกระชัง กันตกในงานก่อสร้าง


ดาวโหลดรายการผลิตภัณฑ์
ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
โปรแกรมที่ใช้ดูเอกสาร